Du skal logge ind for at skrive en note

Dette minispil kan afvikles på én lektion (90 min) og relaterer sig til teksten Global politik og klimaet

I en klimaforhandling som til topmødet i København skal de enkelte aktører lave en aftale, hvor de fordeler de økonomiske omkostninger ved at reducere CO2 –udslippet. Hver aktør står altså i en forhandlingssituation, hvor vedkommende skal tage mange hensyn for at få så vidtgående en aftale som muligt. Det er nu din opgave som aktør at gøre det der er bedst muligt for dig selv i den givne situation.

Aktørgrupper på 4 personer Hver gruppe spiller én aktør med forskellige interesser. I skal i jeres gruppe forhandle jer frem til en aftale om CO2-reduktion på et antal %. Hver aktør (gruppe) har et spilkort med en strategi på. Den strategi skal I på bedst mulig måde forsøge at forhandle jer frem til ved snedige overvejelser. I hvert spil kan I fremlægge forskellige udspil (se nedenstående "Fangernes dilemma").
I skal selvfølgelig ikke afsløre jeres strategi før I bliver bedt om det af gamemasteren (læreren)

 • Først skal I i gruppen gennemspille en situation, hvor I ikke har kendskab til hinandens strategi: dvs. fangernes dilemma.
 • Derefter et spil hvor I kender hinandens strategi og skal nå til enighed om den bedst mulige aftale for alle (Nash-ligevægt).
 • Til sidst skal I selv vurdere om der kan være et first-movers advantage for nogle af landene.

Aktører: Tjekkiet, Danmark, USA, Maldiverne

Du skal logge ind for at skrive en note

Fangernes dilemma "Det simple spil"

Forsøg at gennemspille en situation hvor ingen kender hinandens strategi. Dette er det mest simple spil, hvor alle aktører er stillet fuldstændigt lige og står overfor de samme muligheder og begrænsninger. Det vil være en god ide at køre spillet flere gange, så I evt. kan bestemme jeres aktørs strategi om, når I kender de andres udspil fra sidst.

Udmeldinger:

 • Ingen aftale lige nu (ingen omkostninger for dit land)
 • En juridisk aftale om et bindende mål for CO2-reduktion. (omkostninger for alle lande – størrelsen afhænger af lande i aftalen)

Udfald: (4 grupper / aktører)

 1. 3 lande melder "b", ét land melder "a" (a-landet skal bære hele byrden og de andre 3 fremstår som vindere)
 2. 1-2 lande melder "b", 2-3 lande melder "a" (a-landene skal bære byrden, som nu er mindre, mens b-landet fremstår som vinder)
 3. 4 lande melder "a": alle taber fordi jorden går under.
 4. 4 lande melder "b": alle har små omkostninger og jorden reddes.

Spillet:

 1. Kom med en udmelding på baggrund af hvad I tror der er bedst for jer selv. På dette tidspunkt skal I tænke jer en situation hvor byrden skal fordeles ligeligt mellem de fire aktører (hvis alle går med på en aftale)
 2. Kør spillet igen et antal gange og vurder jeres strategi ud fra hvad de andre meldte i sidste spil og hvad I tror de vil melde nu.
 3. Diskuter hvilken strategi der hyppigst vil blive anvendt, når I ikke kender de andres strategi.
Du skal logge ind for at skrive en note

Det komplicerede spil, hvor landene har forskellige interesser og magt.

Udspil:

 • En vidtgående aftale der forpligter alle lande juridisk til at reducere CO2-udslippet.
 • En begrænset politisk hensigtserklæring, som ikke er bindende, men som alligevel giver udtryk for at der gøres noget.
 • Ingen aftale, men et udspil om at landene selv skal tage sig af klimaet indenrigspolitisk.

Begrænsninger /ekstra regler

 1. For at få en vidtgående aftale kræves det at minimum 2 lande eller USA forpligter sig på dette.
 2. Hvis minimum 3 lande (eller ét land og USA) stemmer for en bestemt aftale (begrænset eller vidtgående), så får vi en vidtgående aftale.
 3. Hvis USA eller minimum to lande vælger ingen aftale får vi ingen aftale.

Spillet:

 1. Læs jeres eget spilkort (ikke de andres) og vælg en strategi
 2. Kør første spil, hvor I vælger a, b eller c ud fra hvad I tror er bedst muligt.
 3. Kør andet spil ud fra oplysningerne fra 1. Spil.
 4. Fremlæg jeres hemmelige spilkort for de andre aktører og kør 3. Spil.
 5. Kør 4. Spil ud fra 1., 2. Og 3. Spil.
 6. Åbn op for forhandlinger. I kan nu gå ud og snakke med de andre lande og tilbyde dem evt. alliancer / penge osv. for at køre efter en bestemt strategi.
 7. Kør 5. spil.
 8. Lav evt. et nyt udspil til sidst, når I har set de andres udspil.
 9. Lav til sidst en evaluering af spillet.
Du skal logge ind for at skrive en note

Tillidsspillet, socialpsykologi?

Opstil til sidst et spil i paradise hotel stil, hvor hver gruppe vælger en talsperson der stiller sig i en cirkel overfor de andre talspersoner med et kridt i 60 sekunder. Kridtet symboliserer en aftale inden lukketid. Hver gruppe overvejer en plan hvis nogle af de andre lande smider deres kridt først.

Udspil:

 • En vidtgående aftale (hold kridtet oppe i alle 60 sekunder)
 • Ingen aftale (smid kridtet på belejligt tidspunkt)

Udfald:

 1. alle 4 aktører holder kridtet i 60 sekunder og verden bliver reddet (omkostningerne fordeles mellem landene)
 2. 3 lande holder kridtet og én aktør smider kridtet (eksempelvis efter 59 sekunder). De andre 3 lande bærer omkostningerne.
 3. 1-2-3 lande smider kridtet. Den der smider kridtet først får færrest omkostninger osv. De fleste omkostninger bæres af det 4. Land som holder på kridtet.
 4. Alle lande smider kridtet: Jorden går under.
Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761626943. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018