Du skal logge ind for at skrive en note

Hvad med eksamen?

Eksamenslæsning

Du kan anvende sitet som en naturlig del af eksamensforberedelsen til at træne de kompetencer, du skal beherske til eksamen:

 • anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå
 • forklare og perspektivere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser ved anvendelse af begreber og teorier
 • undersøge og dokumentere et politikområde (eksempelvis klima/miljø), herunder betydningen af EU og globale forhold
 • demonstrere viden om fagets identitet og metoder
 • formulere præcise faglige problemstillinger, herunder operationaliserbare hypoteser, og indsamle, vurdere og bearbejde dansk materiale
 • formulere – skriftligt og mundtligt – empiriske og teoretiske sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde og ved anvendelse af fagets taksonomi og terminologi
 • argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk sammenhæng og indgå i dialog.

Dette kan du bl.a. gøre ved at

 • selv bearbejde nogle vinkler på miljø- og klimaproblematikken ved at konstruere en synopsis
 • tilegne dig overblik over de forskellige dimensioner af faget, eksempelvis økonomi, politik og sociologi
 • gennemgå de noter du har lagt på sitet

Forberedelsestiden

Du må ikke have adgang til Miljøpolitik-iBogen i selve forberedelsestiden til de særfaglige eksamener i samfundsfag C på stx og HFe.

Til den flerfaglige eksamen i Kultur-samfundsfaggruppen på HF har du adgang til sitet, hvis HF-kurset har valgt prøveform A med 24 timers forberedelse

Til den særfaglige eksamen i samfundsfag A og B på stx må du have adgang til Miljøpolitik-iBogen i forberedelsen ved prøveform a med 24 timers forberedelse

Eksamensopgaver

Du kan anvende Miljøpolitik-iBogen uden begrænsninger i forbindelse med udfærdigelsen af

 • Den større skriftlige opgave (SSO) på HF
 • Studieretningsprojektet (SRP) på stx
 • Studieretningsopgaven (SRO) på stx
 • AT-synopsis i STX
Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761626943. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018