Aktør

Person eller en institution der handler, et enkeltindivid. Aktørens modsætning er strukturerne.

Antagonisme

Konstrueret modsætning. Bruges i sproget. Eksempelvis er os-dem en konstrueret modsætning, hvor os er det gode, mens dem er det onde.

Antropocentrisk

Troen på mennesket som centrum i universet. Modsætningen er deocentrismen der tror på det guddommelige / gud som centrum.

Arrhenius

Svante Arrhenius. Svensk klimaforsker der i 1896 beregnede at en fordobling af CO2 i atmosfæren ville betyde en global temperaturstigning på 5-6 grader. Arrhenius var den første i forskningsverdenen der fandt en sammenhæng mellem CO2-koncentration og klimaforandringer.

Auken

Svend Auken (1943-2009). Dansk socialdemokrat og formand for socialdemokraterne 1987-1992. Har bl.a. været arbejdsminister (1977-1982), miljøminister (1993-2001) og medlem af Folketingets præsidium fra 2001-2009.

ISBN: 9788761626943. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018