Du skal logge ind for at skrive en note

Dette afsnit indeholder en række tekster der hver især giver nogle teoretiske indføringer til forskellige samfundsfaglige vinkler på miljø- og klimaproblematikken

Økonomisk teori

I teksten Bæredygtighed og økonomisk vækst gennemgås forskellige centrale begreber om bæredygtig udvikling og økonomisk vækst og miljøministeriets mål for en bæredygtig udvikling.

I teksten Miljøpolitiske styrings- og reguleringsmidler gennemgås forskellige måder hvorpå man kan styre virksomheder og forbrugeres adfærd og der ses hvordan ideologiske bagvedliggende holdninger styrer dette.

Policyanalyse 

I teksten Easton, udtalte og uudtalte interesser introduceres der generelt til policyanalysen og David Eastons model for det politiske system.

I teksten Kritik af Eastons model og EU's miljøpolitik udvides Eastons model med EU-som i dag er en central aktør på miljøområdet.

Sociologi 

I teksten Miljøproblemer som risici ved globaliseringen ses på forskellige sociologiske teoretikeres syn på miljøspørgsmålet som et senmoderne fænomen. Teoretikerne er Ulrik Beck, Anthony Giddens og Zygmunt Baumann.

Diskursanalyse

I teksten Diskursanalysen –Anders Foghs nytårstale introduceres diskursanalysen som teoretisk position vist med et eksempel fra tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussens nytårstale fra 2009.

I teksten Værdikonflikter i miljødebatten isoleres en række forskellige ideologiske diskurser i miljødebatten.

International politik og klimapolitik

I teksten Global politik og klimaet præsenteres en række teorier der kan forklare den politiske dynamik i international politik. Teorierne er; Spilteori, Fangernes dilemma, Nash-ligevægt, First-movers advantage og Socialpsykologi. Derudover præsenteres Realismen og Idealismen som generelle teorier om international politik.

I teksten EU's miljø- og klimapolitik ses på hvordan miljøområdet gradvist er blevet et af de mest gennemregulerede i EU, og hvilken indflydelse de forskellige institutioner i EU har på miljøpolitikken.

Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761626943. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018