Du skal logge ind for at skrive en note

Dette kapitel indeholder forskellige temaer om miljø- og klimapolitik

Målbare redskaber til at skabe miljørigtig adfærd – viser hvordan staten og markedet kan påvirke forbrugere, stater og virksomheders økonomiske adfærd, så den bliver mest miljørigtig og hvilke fordele og ulemper der er i dette.

Skal vand og energiforsyning privatiseres? - forsøger at kvalificere diskussionen mellem hvad der skal være offentligt og privat styret til ikke bare at handle om ideologier, men også at se på forskellige typer goder.

Danmarks miljøpolitik efter strukturreformen – anvender begreberne struktur- og aktør til at se på fordele og ulemper ved at henholdsvis kommuner og amter tager sig af miljøtilsyn

Danmarks styringsredskaber efter medlemskabet af EU – ser på magtens fordeling i forhold til miljøpolitikken mellem EU og det danske Folketing

Fra Kyoto til København – paradigmeskiftet i klimapolitikken – demonstrerer i praksis hvordan man kan lave en diskursanalyse. Her ses konkret på det diskursive skifte mellem forskellige miljøministre i den borgerlige regering i 00´erne.

Den historiske udvikling i international politik i klima- og miljøspørgsmål – introducerer til klimadebatten hos forskere og politikere og mellem klimaskeptikere og forkæmpere.

Danmarks beslutningsproces på miljøområdet – anvender policyanalysendåsesagen, hvor man overgik til at introducere dåsepantsystemet i 2002. Molins model og en række policyanalysebegreber vil blive anvendt.

God fornøjelse

Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761626943. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018