Du skal logge ind for at skrive en note

Miljøpolitik er et undervisningsmateriale til samfundsfag, der henvender sig til C-, B- og A-niveau på ungdomsuddannelserne.

Det får du adgang til

  • 50 interaktive opgaver
  • 30 videoer
  • 14 øvelser
  • 11 opgaver
  • 1 minispil til klassen a én lektion (90 min)
  • 30 tabeller
  • 65 illustrationer
  • 120 sider

Forfatter

  • Rune Valentin Gregersen
Du skal logge ind for at skrive en note

Redaktion

  • Ole Hedegaard Jensen
Du skal logge ind for at skrive en note

Forside

Forsiden er udarbejdet af Jette Bæk Møller.

Du skal logge ind for at skrive en note

Om Miljøpolitik

ISBN: 978-87-616-2694-3

© Forfatter og Systime A/S. Første udgivelsesår 2010

Du skal logge ind for at skrive en note

Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne i gældende lov om ophavsret eller inden for rammerne af en aftale med Copydan. Al anden udnyttelse forudsætter en skriftlig aftale med forlaget.

Fotos

Hvor intet andet fremgår, er forlaget Systime og forfatteren indehaver af rettigheder til fotos.

Adgang og sikkerhed

Læs om adgang og sikkerhed under de tekniske specifikationer på systime.dk.

Forbehold

For nogle bidrags vedkommende har det været umuligt at finde frem til rettighedshaver. Såfremt vi på denne måde har krænket ophavsretten, er det sket utilsigtet. Retmæssige krav i denne forbindelse vil selvfølgelig blive honoreret, som havde vi indhentet tilladelse i forvejen.

Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761626943. Copyright forfatterne og Systime A/S 2017